Search Words ...

Adulation Meaning In Tamil Adulation தமிழ் பொருள்

Adulation – இந்த வார்த்தையின் பொருள் (Meaning), வரையறை (Definition), விளக்கம் (Explanation) மற்றும் வாக்கிய உதாரணங்களை இங்கே படிக்கலாம்.

Meanings of Adulation in Tamil

Adulation = கல்வி

Synonyms of Adulation in Tamil

வழிபாடு, போற்றுதல், போற்றுதல், உயர்ந்த மரியாதை, மரியாதை, சிங்கமயமாக்கல், சிங்கமாக்குதல், விக்கிரகாராதனை, சிலை, வணக்கம், பிரமிப்பு, பக்தி, வணக்கம், உயர்வு, மரியாதை, மரியாதை, மகிமை, மகிமை, புகழ், பாராட்டு, பாராட்டு, முகஸ்துதி, கைதட்டல்,

Category : பெயர்ச்சொல்

இந்த வார்த்தையின் அர்த்தத்தையும் ஒத்த சொற்களையும் அறிந்த பிறகு, இப்போது அதன் வரையறையையும் பார்ப்போம்.

Explanation/ Defination of Adulation

தொடர்ச்சியான முகஸ்துதி; அதிகப்படியான பாராட்டு அல்லது பாராட்டு.

இந்த வார்த்தையை நன்றாக புரிந்து கொள்ள சில வாக்கியங்கள் இங்கே.

Adulation Example Sentences

1. he found it difficult to cope with the adulation of the fans

ரசிகர்களின் புகழை சமாளிப்பது அவருக்கு கடினமாக இருந்தது

Image:

Word-Image