Search Words ...

Used Meaning In Marathi Used मराठी अर्थ

Used – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Used in Marathi

Used = वापरले

Synonyms of Used in Marathi

, जुने, जवळजवळ नवीन, परिधान केलेले, पूर्व-मालकीचे, हाताने खाली, कास्ट-ऑफ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Used

आधीच वापरल्या गेल्यामुळे.

वापरलेले.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Used Example Sentences

1. scrawling on the back of a used envelope

वापरलेल्या लिफाफेच्या मागील बाजूस स्क्रॉल करणे

2. a used car

वापरलेली कार

Image:

Word-Image