Search Words ...

Tiny Meaning In Marathi Tiny मराठी अर्थ

Tiny – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Tiny in Marathi

Tiny = लहान

Synonyms of Tiny in Marathi

लहान आकाराचे, स्केल-डाउन, मिनी, बेबी, खेळणी, पॉकेट, फन-साइज, पेटीट, ड्वार्फिश, गुडघा-उंच, सूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्म, नॅनोस्कोपिक, अनंत, सूक्ष्म, सूक्ष्म, कमी, पॉकेट-आकार, कमी लिलीपुटीयन,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Tiny

खूप लहान.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Tiny Example Sentences

1. a tiny hummingbird

एक छोटा हमिंगबर्ड

Image:

Word-Image