Search Words ...

Start Meaning In Marathi Start मराठी अर्थ

Start – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Start in Marathi

Start = प्रारंभ करा

Synonyms of Start in Marathi

जा, पुढे जा, जा, आरंभ, जन्म, अस्तित्त्वात येणे, दिसणे, येणे, बाहेर येणे, उदयास येणे, उद्रेक होणे, फुटणे, उद्भवणे, उत्पत्ती करणे, खंडित होणे, उलगडणे, विकसित होणे, पीक घेणे, प्रथम दिवसाचा प्रकाश पहा, धक्का बसणे, उडी मारणे, गुंडाळणे, मागेपुढे करणे, आकुंचन करणे, ब्लेन्च, विन्स, लाजाळू, स्थापना, आरंभ, उदय, देखावा, प्रथम देखावा, आगमन, उद्रेक, पहाट, जन्म, पिळणे, चकचकीत होणे, कोंबणे, उबळ, आच्छादन, उडी, ,

Category : अकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Start

वेळ किंवा जागेत एखाद्या विशिष्ट बिंदूपासून सुरुवात करा किंवा त्याची गणना केली पाहिजे.

(घटना किंवा प्रक्रियेचा) घडतात किंवा अस्तित्वात येतात.

एक छोटी उडी द्या किंवा आश्चर्य किंवा अलार्ममधून अचानक धक्कादायक हालचाल करा.

वेळ किंवा अंतराळातील बिंदू ज्यावर एखाद्या गोष्टीचे मूळ आहे; सुरुवातीला.

आश्चर्य किंवा गजरांची अचानक हालचाल.

१ Ar 199 १ मध्ये सर्वप्रथम सामरिक आण्विक शस्त्रे मर्यादित व कमी करण्याचा अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यात सामरिक शस्त्रे कमी करण्याचा करार होता.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Start Example Sentences

1. the season starts in September

सप्टेंबर मध्ये हंगाम सुरू होते

2. the fire started in the building's upper floor

इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर आग लागली

3. “Oh my!” she said, starting

"अरे देव!" ती म्हणाली, सुरू करत आहे

4. he takes over as chief executive at the start of next year

पुढील वर्षाच्या सुरूवातीस मुख्य कार्यकारीपदाचा कार्यभार त्यांनी स्वीकारला

5. she awoke with a start

तिने एक सुरुवात केली

6.

Image:

Word-Image