Search Words ...

Speed Meaning In Marathi Speed मराठी अर्थ

Speed – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Speed in Marathi

Speed = गती

Synonyms of Speed in Marathi

शांतता, वेळ, गती, , , , , रेस, रन, स्प्रिंट, डॅश, बोल्ट, डार्ट, रश, घाई, हर्टल, करियर, स्ट्रीक, शूट, व्हिझ, झूम, विजेसारखे जा, चामड्यासाठी नरकात जा, बाजूने बाऊल, बाजूने खडखडाट, चकरा, हुशार बझ, स्वूप, फ्लॅश, स्फोट, चार्ज, चेंगराचेंगरी, सरपटणे, झाडू, ससा, उडणे, विंग, घाणेरडा, स्कड, स्कटर, स्क्रॅम्बल, बेल्ट, पेल्ट, फाडणे, हॉटफूट इट, झॅप, झिप, व्हीप, स्कूट, स्कॉर्च, बर्न रबर, नरकातून बॅट सारखे जा, बॉम्ब, बादली, शिफ्ट, पाय खाली ठेवा, क्लॅपर्ससारखे जा, लेग इट, व्हीच, क्लिप, बूगी, हाईटेल, बॅरल, रबर लावा, लीड आउट, फ्लीट, पोस्ट , हाय, ड्राइव्ह, ड्रॅग/फाडणे/खेचणे, , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Speed

ज्या दराने कोणी किंवा काहीतरी हलवते किंवा ऑपरेट करते किंवा हलवू शकते किंवा ऑपरेट करू शकते.

सायकल किंवा मोटार वाहनाचे प्रत्येक संभाव्य गियर प्रमाण.

प्रकाश गोळा करण्याची शक्ती किंवा कॅमेरा लेन्सची एफ-संख्या.

एम्फेटामाइन औषध, विशेषत: मेथाम्फेटामाइन.

यश; समृद्धी

पटकन हलवा.

समृद्ध किंवा यशस्वी बनवा.

एम्फेटामाइन औषधाच्या प्रभावाखाली घ्या किंवा घ्या.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Speed Example Sentences

1. we turned on to the runway and began to gather speed

आम्ही धावपट्टीकडे वळलो आणि वेग गोळा करायला सुरुवात केली

2.

3.

4.

5. wish me good speed

मला चांगल्या गतीची शुभेच्छा

6. I got into the car and home we sped

मी गाडीत चढलो आणि घरी निघालो

7. may God speed you

देव तुम्हाला गती देवो

8. more kids than ever are speeding, tripping, and getting stoned

पूर्वीपेक्षा जास्त मुले वेग, ट्रिपिंग आणि दगड मारत आहेत

Image:

Word-Image