Search Words ...

Scrapping Meaning In Marathi Scrapping मराठी अर्थ

Scrapping – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Scrapping in Marathi

Scrapping = स्क्रॅपिंग

Synonyms of Scrapping in Marathi

, , , , , , ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Scrapping

टाकून देणे.

(प्रकल्प किंवा योजनेचे) अनिश्चित काळासाठी काम करणे थांबवणे.

स्क्रॅपबुक करण्यासाठी; स्क्रॅपबुक तयार करण्यासाठी.

स्क्रॅपयार्डमध्ये विल्हेवाट लावणे.

भंगारात बनवणे.

लढण्यासाठी

कृती ज्याद्वारे काहीतरी भंगार केले जाते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Scrapping Example Sentences

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.