Search Words ...

Scraping Meaning In Marathi Scraping मराठी अर्थ

Scraping – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Scraping in Marathi

Scraping = खरडणे

Synonyms of Scraping in Marathi

, , , , , , , , , , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Scraping

काहीतरी स्क्रॅप केल्याचा आवाज किंवा क्रिया.

काहीतरी खरडले गेल्यावर काय काढले आहे.

दबाव आणताना (एखादी वस्तू, विशेषतः तीक्ष्ण किंवा टोकदार) काढणे (काहीतरी) बाजूने.

या पद्धतीने एखादी वस्तू रेखाटून (काहीतरी) काढणे.

पृष्ठभागावर घासून इजा करणे किंवा नुकसान करणे.

फक्त साध्य करण्यासाठी व्यवस्थापित करण्यासाठी.

गोळा करणे किंवा गोळा करणे, विशेषत: निवडलेल्या गुणवत्तेचा विचार न करता.

मशीन-वाचनीय नसलेल्या फॉरमॅटमधून स्वयंचलित माध्यमांद्वारे डेटा काढणे, जसे की स्क्रीनशॉट किंवा फॉरमॅट केलेले वेब पृष्ठ.

परिश्रमपूर्वक मिळवण्यात स्वतःला व्यापून टाकणे.

व्हायोलिन किंवा तत्सम वाद्यांवर अस्ताव्यस्त आणि विसंगतपणे वाजवणे.

धनुष्य बनवताना उजवा पाय जमिनीवर किंवा जमिनीच्या बाजूने मागे खेचणे.

(नाटक इ.) नापसंती व्यक्त करणे किंवा जमिनीवर पाय पुढे मागे करून (वक्ता) शांत करणे; सहसा खाली सह.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Scraping Example Sentences

1.

2. the scrapings of roads and ditches

रस्ते आणि खड्डे

3. Her fingernails scraped across the blackboard.

तिची नखं ब्लॅकबोर्डवर खरवडली.

4. Scrape the chewing gum off with a knife.

चाकूने च्युइंगम काढून टाका.

5. She tripped on a rock and scraped her knee.

तिने एका खडकावर जाऊन तिचा गुडघा खरवडला.

6. I scraped a pass in the exam.

मी परीक्षेत पास काढला.

7. Just use whatever you can scrape together.

तुम्ही जे काही स्क्रॅप करू शकता ते फक्त वापरा.

8.

9. He scraped and saved until he became rich.

तो श्रीमंत होईपर्यंत खरवडून वाचवला.

10.

11.

12.