Search Words ...

Scrape Meaning In Marathi Scrape मराठी अर्थ

Scrape – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Scrape in Marathi

Scrape = खरवडणे

Synonyms of Scrape in Marathi

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Scrape

स्क्रॅपिंगमुळे (कट किंवा स्क्रॅचऐवजी) उरलेली एक विस्तृत, उथळ जखम.

एक लढा, विशेषत: शस्त्राशिवाय मुठभेट.

परिस्थितीचा एक विचित्र संच.

A D आणि C किंवा गर्भपात; किंवा, गर्भपात.

एक उथळ उदासीनता ग्राउंड पक्षी घरटे म्हणून वापरतात; एक घरटे स्क्रॅप.

लपण्याची जागा म्हणून खोदलेला उथळ खड्डा.

दबाव आणताना (एखादी वस्तू, विशेषत: तीक्ष्ण किंवा टोकदार), बाजूने (काहीतरी) काढणे.

या पद्धतीने एखादी वस्तू रेखाटून (काहीतरी) काढणे.

पृष्ठभागावर घासून इजा करणे किंवा नुकसान करणे.

फक्त साध्य करण्यासाठी व्यवस्थापित करण्यासाठी.

गोळा करणे किंवा गोळा करणे, विशेषत: निवडलेल्या गुणवत्तेचा विचार न करता.

मशीन-वाचनीय नसलेल्या फॉरमॅटमधून स्वयंचलित माध्यमांद्वारे डेटा काढणे, जसे की स्क्रीनशॉट किंवा फॉरमॅट केलेले वेब पृष्ठ.

परिश्रमपूर्वक मिळवण्यात स्वतःला व्यापून टाकणे.

व्हायोलिन किंवा तत्सम वाद्यांवर अस्ताव्यस्त आणि विसंगतपणे वाजवणे.

धनुष्य बनवताना उजवा पाय जमिनीवर किंवा जमिनीच्या बाजूने मागे खेचणे.

(नाटक इ.) नापसंती व्यक्त करणे किंवा जमिनीवर पाय पुढे मागे करून (वक्ता) शांत करणे; सहसा खाली सह.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Scrape Example Sentences

1. He fell on the sidewalk and got a scrape on his knee.

तो फुटपाथवर पडला आणि त्याच्या गुडघ्याला खरचटले.

2. He got in a scrape with the school bully.

तो शाळेच्या दादागिरीत अडकला.

3. I'm in a bit of a scrape — I've no money to buy my wife a birthday present.

मी थोडा त्रासात आहे — माझ्या पत्नीला वाढदिवसाची भेट घेण्यासाठी माझ्याकडे पैसे नाहीत.

4.

5.

6.

7. Her fingernails scraped across the blackboard.

तिची नखं ब्लॅकबोर्डवर खरवडली.

8. Scrape the chewing gum off with a knife.

चाकूने च्युइंगम काढून टाका.

9. She tripped on a rock and scraped her knee.

तिने एका खडकावर जाऊन तिचा गुडघा खरवडला.

10. I scraped a pass in the exam.

मी परीक्षेत पास काढला.

11. Just use whatever you can scrape together.

तुम्ही जे काही स्क्रॅप करू शकता ते फक्त वापरा.

12.

13. He scraped and saved until he became rich.

तो श्रीमंत होईपर्यंत खरवडून वाचवला.

14.

15.

16.