Search Words ...

Scramble Meaning In Marathi Scramble मराठी अर्थ

Scramble – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Scramble in Marathi

Scramble = ओरडणे

Synonyms of Scramble in Marathi

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Scramble

घाई किंवा घाई, विशेषत: पृष्ठभागावर हातपाय वापरणे.

शत्रूच्या विमानांना रोखण्यासाठी आपत्कालीन संरक्षणात्मक वायुसेनेची मोहीम.

एक मोटोक्रॉस शर्यत.

स्पर्धात्मक क्रियाकलापांचा कोणताही उन्मत्त कालावधी.

घाईघाईने एखाद्या ठिकाणी जाण्यासाठी, विशेषत: पृष्ठभागावर सर्व अंगांचा वापर करून.

अव्यवस्थित रीतीने एखाद्या स्थानावर किंवा उद्दिष्टाकडे जाण्यासाठी.

(अन्न घटकांचा, सहसा अंड्याचा समावेश होतो) पूर्णपणे एकत्र करणे आणि सैल वस्तुमान म्हणून शिजवणे.

अनधिकृत श्रोत्यांना समजण्यायोग्य नसण्यासाठी (दूरसंचार सिग्नल) प्रक्रिया करणे.

एखाद्या इशाऱ्याला प्रतिसाद म्हणून गंतव्यस्थानावर (वाहने, सहसा विमाने) त्वरीत तैनात करणे, सहसा हल्ला करणाऱ्या शत्रूला रोखण्यासाठी.

या पद्धतीने त्वरीत तैनात करणे.

मोटोक्रॉस मध्ये भाग घेण्यासाठी.

आरामदायी क्रियाकलाप म्हणून खडकाळ भूभागावर चढणे.

स्क्रॅम्बलिंग करून गोळा करणे किंवा गोळा करणे.

जमिनीवर फेकलेल्या एखाद्या गोष्टीसाठी इतरांशी उत्सुकतेने संघर्ष करणे; काहीतरी पकडण्यासाठी सर्व चौकारांवर खाली जाणे; जे पाहिजे ते उद्धटपणे पकडणे.

या पद्धतीने स्पर्धा करण्यासाठी इतरांसाठी काहीतरी खाली टाकणे.

ज्यांना वैयक्तिकरित्या ती वस्तू हवी आहे अशा लोकांच्या गटामध्ये एखादी वांछनीय गोष्ट फेकली जाते तेव्हा ओरडतात, ज्यामुळे ते त्यासाठी गर्दी करतात.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Scramble Example Sentences

1. a last-minute scramble to the finish line

शेवटच्या क्षणी शेवटच्या रेषेपर्यंत धावणे

2.

3.

4.

5.

6.

7. I scrambled some eggs with spinach and cheese.

मी पालक आणि चीज सह काही अंडी scrambled.

8.

9.

10.

11.

12.

13. to scramble up wealth

संपत्ती गोळा करण्यासाठी

14.

15.

16.