Search Words ...

Scowl Meaning In Marathi Scowl मराठी अर्थ

Scowl – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Scowl in Marathi

Scowl = घोरणे

Synonyms of Scowl in Marathi

, , , , , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Scowl

भुवया किंवा चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडणे; चेहऱ्यावर नाराजी, उदासपणा किंवा असंतोष व्यक्त करणे; एक रागावलेला भुसभुशीत.

(विस्तारानुसार) खिन्नता; गडद किंवा धोकादायक पैलू.

भुवया सुरकुत्या पडणे, जसे भुसभुशीत किंवा नाराजी; एक frowning देखावा वर ठेवणे; आंबट, उदास, तीव्र किंवा रागावलेले दिसणे.

(विस्तारानुसार) उदास, गडद किंवा धोकादायक दिसणे; कमी करणं.

तिरस्काराने किंवा भुसभुशीतपणे पाहणे किंवा दूर करणे.

फुशारकीने व्यक्त करणे.

लोखंडाचे जुने काम.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Scowl Example Sentences

1.

2.

3.

4.

5. to scowl a rival into submission

प्रतिस्पर्ध्याला अधीन करण्यासाठी

6. to scowl defiance

अवज्ञा करणे

7.