Search Words ...

Scouting Meaning In Marathi Scouting मराठी अर्थ

Scouting – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Scouting in Marathi

Scouting = स्काउटिंग

Synonyms of Scouting in Marathi

, , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Scouting

स्काउट करणाऱ्याची कृती.

स्काउट चळवळ.

बॉय स्काउट्स आणि गर्ल स्काउट्सचे उपक्रम.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Scouting Example Sentences

1.

2.

3.