Search Words ...

Schizophrenia Meaning In Marathi Schizophrenia मराठी अर्थ

Schizophrenia – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Schizophrenia in Marathi

Schizophrenia = स्किझोफ्रेनिया

Synonyms of Schizophrenia in Marathi

, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Schizophrenia

एक मानसिक रोगनिदान जे सतत, अनेकदा तीव्र, असामान्य समज, विचार, वर्तन आणि भावना द्वारे दर्शविले जाणारे मानसिक आजार दर्शविते, अनेकदा भ्रमाने चिन्हांकित केले जाते.

कोणतीही स्थिती ज्यामध्ये भिन्न किंवा परस्पर अनन्य क्रियाकलाप एकत्र असतात; पर्यायांमधील निर्णयाचा अभाव.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Schizophrenia Example Sentences

1.

2.