Search Words ...

Scarce Meaning In Marathi Scarce मराठी अर्थ

Scarce – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Scarce in Marathi

Scarce = दुर्मिळ

Synonyms of Scarce in Marathi

, , ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Scarce

दुर्मिळ, दुर्मिळ; शोधणे कठीण; मागणी पूर्ण करण्यासाठी अपुरा.

तुटपुंजे (सह); कमतरता (मध्ये); च्या सह वापरले जाते.

क्वचितच, फक्त.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Scarce Example Sentences

1.

2.

3.