Search Words ...

Scalable Meaning In Marathi Scalable मराठी अर्थ

Scalable – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Scalable in Marathi

Scalable = स्केलेबल

Synonyms of Scalable in Marathi

, , ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Scalable

चढण्यास सक्षम.

स्केलमध्ये बदलण्यास सक्षम; आकार बदलण्यायोग्य

, (लॉजिस्टिक), सापेक्ष सहजतेने क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यास सक्षम.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Scalable Example Sentences

1.

2.

3.