Search Words ...

Sand Meaning In Marathi Sand मराठी अर्थ

Sand – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Sand in Marathi

Sand = वाळू

Synonyms of Sand in Marathi

, , , 2.5 मायक्रॉन ते 2 मिमी व्यासाचा, वेंटवर्थ स्केलचे अनुसरण करते. 3 , 45 , 6, , , , , , , , ,

Category : noun

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Sand

खडक जो खडी पेक्षा जास्त बारीक आहे, परंतु गाळासारखा बारीक नाही (अधिक औपचारिकपणे, धान्य आकाराचा तक्ता पहा), समुद्रकिनारे आणि वाळवंट तयार करतात आणि बांधकामात देखील वापरले जातात.

(बहुवचन मध्ये) समुद्र किनारा किंवा वाळूचा इतर विस्तार.

(सुमारे 1920) वैयक्तिक धैर्य.

A कण 62.5 मायक्रॉन ते 2 मिमी व्यासाचा, वेंटवर्थ स्केलचे अनुसरण करते.

A हलका बेज रंग, ठराविक वाळूसारखा.

एक वाळूचा कण.

A क्षण किंवा वेळेचा मध्यांतर; एखाद्याच्या आयुष्याची मुदत किंवा व्याप्ती (घंटागाडीतील वाळूचा संदर्भ देत)

फिकट बेज रंगाचा, ठराविक वाळूसारखा.

(एखाद्या गोष्टीची) पृष्ठभाग गुळगुळीत किंवा स्वच्छ करण्यासाठी वाळू किंवा सॅंडपेपरने खराब करणे.

वाळूने झाकण्यासाठी.

वाळू वापरून शाई पुसण्यासाठी.

A सँडपाइपर.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Sand Example Sentences

1.

2. The Canadian tar sands are a promising source of oil.

कॅनेडियन टार वाळू तेलाचा एक आशादायक स्रोत आहे.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.