Search Words ...

Saddle Meaning In Marathi Saddle मराठी अर्थ

Saddle – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Saddle in Marathi

Saddle = खोगीर

Synonyms of Saddle in Marathi

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Saddle

घोड्याच्या किंवा इतर प्राण्याच्या पाठीवर बसलेल्या स्वारासाठी आसन (टॅक).

घोड्याच्या किंवा इतर प्राण्याच्या पाठीवर हार्नेस (हार्नेस सॅडल) ची वस्तू.

सायकल, मोटारसायकल इ. वर आसन.

मांसाचा एक भाग ज्यामध्ये कंबर आणि पाठीचा कणा दोन्ही समाविष्ट आहे.

दोन टेकड्यांमध्‍ये खोगीरच्‍या आकाराचा सखल बिंदू.

ऍन्टीक्लिनल फोल्डच्या शिखरावर सोने-बेअरिंग क्वार्ट्जची निर्मिती, विशेषतः ऑस्ट्रेलियामध्ये.

दारात उंच केलेला फ्लोअरबोर्ड.

वाहिनीच्या पृष्ठभागावरील पाण्याचा निचरा होण्यास मदत करणारी लहान निमुळता किंवा उतार असलेली क्षेत्र रचना.

लाकडाचा एक तुकडा, सामान्यत: एका स्पायरला बांधला जातो आणि दुसर्‍याचा शेवट प्राप्त करण्यासाठी आकार दिला जातो.

एक भाग, जसे की बाहेरील कडा, जो बहिर्वक्र पृष्ठभागावर बसण्यासाठी पोकळ केलेला असतो आणि संलग्नक किंवा आधार म्हणून काम करतो.

गांडुळाचे क्लिटेलम.

बोआ कॉन्स्ट्रिक्टरवर खोगीरसारखी कोणतीही खूण.

एक खोगीर जोडा.

(प्राण्याला) खोगीर लावणे.

खोगीर मध्ये येणे.

ओझे किंवा भार टाकणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Saddle Example Sentences

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. He has been saddled with the task of collecting evidence of the theft.

चोरीचे पुरावे गोळा करण्याचे काम त्याच्यावर सोपवण्यात आले आहे.