Search Words ...

Rumble Meaning In Marathi Rumble मराठी अर्थ

Rumble – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Rumble in Marathi

Rumble = खडखडाट

Synonyms of Rumble in Marathi

, , , , , , , , , , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Rumble

कमी, जड, सतत आवाज, जसे की मेघगर्जना किंवा भुकेल्या पोटात.

रस्त्यावरील भांडण किंवा भांडण.

फिरणारा डबा किंवा पेटी ज्यामध्ये लहान वस्तू एकमेकांशी घर्षण करून गुळगुळीत किंवा पॉलिश केल्या जातात.

गाडीच्या पाठीमागे नोकरांसाठी जागा.

कमी, जड, सतत आवाज काढणे.

कपटी किंवा गुप्त वर्तन शोधण्यासाठी.

गडगडाट करणारा आवाज करत असताना हालचाल करणे.

लढण्यासाठी; भांडण करणे.

(गेम कंट्रोलरचा) कंपन करून हॅप्टिक फीडबॅक देण्यासाठी.

खडखडाट किंवा पॉलिशिंग मशीनमधून जाणे.

कुरकुर करणे; तरंगणे

गुरगुरणाऱ्या आवाजाचे वर्णन करणारा एक ओनोमॅटोपोईया

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Rumble Example Sentences

1. The rumble from passing trucks made it hard to sleep at night.

रस्त्यावरून जाणार्‍या ट्रकच्या गोंधळामुळे रात्री झोपणे कठीण झाले होते.

2.

3.

4.

5. I could hear the thunder rumbling in the distance.

मला दूरवर मेघगर्जनेचा आवाज ऐकू येत होता.

6. The police is going to rumble your hideout.

पोलिस तुमचे लपण्याचे ठिकाण उधळणार आहेत.

7. The truck rumbled over the rough road.

खडबडीत रस्त्यावरून ट्रक आदळला.

8.

9.

10.

11.

12.