Search Words ...

Row Meaning In Marathi Row मराठी अर्थ

Row – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Row in Marathi

Row = पंक्ती

Synonyms of Row in Marathi

, , , , , , , गडबड, भांडण, भांडण, भांडण, आरडाओरडा, अपशब्द, रॅकेट, लढा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Row

वस्तूंची एक ओळ, अनेकदा नियमितपणे अंतर ठेवली जाते, जसे की थिएटरमधील जागा, बागेत भाजीपाला वनस्पती इ.

टेबलमधील नोंदींची एक ओळ, इ., डावीकडून उजवीकडे जाते, वरपासून खालपर्यंत जाणाऱ्या स्तंभाच्या विरुद्ध.

रोइंगची एक कृती किंवा उदाहरण.

पाठीमागे हात खेचण्याच्या हालचालीसह केलेला व्यायाम.

ओअर्स वापरुन पाण्यावर (नौका किंवा इतर हस्तकला) चालवणे.

ओअर्सने चालवलेल्या बोटीत वाहतूक करणे.

oars द्वारे हलविले जाऊ.

एक गोंगाट करणारा युक्तिवाद.

सतत मोठा आवाज.

गोंगाटात वाद घालणे

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Row Example Sentences

1.

2.

3. I went for an early-morning row.

मी सकाळच्या रांगेत गेलो.

4.

5.

6. to row the captain ashore in his barge

कॅप्टनला त्याच्या बार्जमध्ये किनाऱ्यावर नेण्यासाठी

7. The boat rows easily.

बोट सहज रांगा.

8.

9. Who's making that row?

ती पंक्ती कोण बनवत आहे?

10.