Search Words ...

Repatriated Meaning In Marathi Repatriated मराठी अर्थ

Repatriated – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Repatriated in Marathi

Repatriated = परत पाठवले

Synonyms of Repatriated in Marathi

,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Repatriated

(एखाद्या व्यक्तीला) त्याच्या स्वतःच्या देशात पुनर्संचयित करण्यासाठी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Repatriated Example Sentences

1.