Search Words ...

Remnant Meaning In Marathi Remnant मराठी अर्थ

Remnant – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Remnant in Marathi

Remnant = अवशेष

Synonyms of Remnant in Marathi

, , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Remnant

मोठ्या वस्तू किंवा गटाचा उरलेला लहान भाग.

बोल्टच्या शेवटी उर्वरित फॅब्रिक.

कापड, रिबन, कार्पेट इ. सारख्या वस्तूंचा न विकला जाणारा शेवट.

उरलेले; अजूनही बाकी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Remnant Example Sentences

1.

2.

3.

4.