Search Words ...

Reminiscing Meaning In Marathi Reminiscing मराठी अर्थ

Reminiscing – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Reminiscing in Marathi

Reminiscing = आठवण करून देणारी

Synonyms of Reminiscing in Marathi

, , , ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Reminiscing

खाजगी क्षणी भूतकाळ आठवण्यासाठी, अनेकदा प्रेमाने किंवा उदासीनतेने.

भूतकाळातील आठवणींबद्दल बोलणे किंवा लिहिणे, विशेषतः आनंददायी आठवणी.

प्रेमाने लक्षात ठेवणे; आठवण करून देण्यासाठी

आठवण

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Reminiscing Example Sentences

1.

2.

3.

4. the reminiscings of an old farmer

जुन्या शेतकऱ्याची आठवण