Search Words ...

Reminiscent Meaning In Marathi Reminiscent मराठी अर्थ

Reminiscent – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Reminiscent in Marathi

Reminiscent = आठवण करून देणारा

Synonyms of Reminiscent in Marathi

, , , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Reminiscent

ज्याला आठवण काढण्याचे, कथन करण्याचे किंवा रेकॉर्ड करण्याचे व्यसन आहे.

च्या, किंवा आठवणीशी संबंधित

पूर्वीच्या घटना किंवा वेळेचे सूचक

काही स्मृती वगैरे मनात आणण्याची प्रवृत्ती (त्यानंतर)

लक्षात ठेवणे; आठवण येत आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Reminiscent Example Sentences

1.

2.

3.

4.

5.