Search Words ...

Refuted Meaning In Marathi Refuted मराठी अर्थ

Refuted – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Refuted in Marathi

Refuted = खंडन केले

Synonyms of Refuted in Marathi

, ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Refuted

(काहीतरी) खोटे किंवा चुकीचे असल्याचे सिद्ध करणे.

(काहीतरी) सत्य किंवा शुद्धता नाकारणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Refuted Example Sentences

1.

2.