Search Words ...

Refurbished Meaning In Marathi Refurbished मराठी अर्थ

Refurbished – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Refurbished in Marathi

Refurbished = नूतनीकरण केले

Synonyms of Refurbished in Marathi

, ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Refurbished

सर्व नवीन सामग्रीसह पुनर्बांधणी किंवा पुन्हा भरण्यासाठी; मूळ (किंवा चांगले) कार्य क्रम आणि स्वरूप पुनर्संचयित करण्यासाठी.

सर्व नवीन सामग्रीसह पुन्हा बांधले किंवा पुन्हा भरले; किंवा, मूळ (किंवा चांगले) कार्य क्रम आणि देखावा पुनर्संचयित.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Refurbished Example Sentences

1.

2.