Search Words ...

Reek Meaning In Marathi Reek मराठी अर्थ

Reek – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Reek in Marathi

Reek = श्रेणी

Synonyms of Reek in Marathi

, , , , , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Reek

एक तीव्र अप्रिय वास.

वाफ; वाफ; धूर धूर

तीव्र, अप्रिय वास घेणे किंवा देणे.

स्पष्टपणे अप्रिय काहीतरी संबद्ध असणे.

बाष्प किंवा परफ्यूम म्हणून उत्सर्जित किंवा श्वास सोडणे, बाहेर पडणे.

धूर किंवा वाफ उत्सर्जित करण्यासाठी; वाफ घेणे.

टेकडी; एक डोंगर

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Reek Example Sentences

1.

2.

3. You reek of perfume.

तू परफ्यूमचा रेक.

4. The boss appointing his nephew as a director reeks of nepotism.

आपल्या पुतण्याला दिग्दर्शक म्हणून नियुक्त करणारा बॉस घराणेशाहीचा राग काढतो.

5.

6.

7.