Search Words ...

Reduction Meaning In Marathi Reduction मराठी अर्थ

Reduction – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Reduction in Marathi

Reduction = कपात

Synonyms of Reduction in Marathi

, , , , , , , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Reduction

कृती, प्रक्रिया किंवा कमी करण्याचा परिणाम.

रक्कम किंवा दर ज्याद्वारे काहीतरी कमी केले जाते, उदा. किंमतीत

एक प्रतिक्रिया ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉन मिळवले जातात आणि व्हॅलेन्स कमी होते; अनेकदा ऑक्सिजन काढून टाकणे किंवा हायड्रोजन जोडणे.

सॉस एकाग्र करण्यासाठी वेगाने उकळण्याची प्रक्रिया.

एका सोप्या स्वरूपात अभिव्यक्तीचे पुनर्लेखन.

(संगणनक्षमता सिद्धांत) एका समस्येचे दुसर्‍या समस्येत रूपांतर, जसे की मॅपिंग कपात किंवा बहुपदी घट.

पक्षांच्या खूप कमी संख्येसाठी व्यवस्था, उदा. संपूर्ण ऑपेरावर आधारित कीबोर्ड सोलो.

(प्रपंच) शुद्ध घटना म्हणून चेतनेच्या वस्तू प्रकट करण्याच्या उद्देशाने एक तात्विक प्रक्रिया. (अपूर्व घट पहा.)

फ्रॅक्चर किंवा डिस्लोकेशन योग्य संरेखनात पुनर्संचयित करण्यासाठी वैद्यकीय प्रक्रिया.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Reduction Example Sentences

1.

2. A 5% reduction in robberies

लुटमारीत 5% घट

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.