Search Words ...

Recruitment Meaning In Marathi Recruitment मराठी अर्थ

Recruitment – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Recruitment in Marathi

Recruitment = भरती

Synonyms of Recruitment in Marathi

, , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Recruitment

एखाद्या संस्थेतील पदासाठी उमेदवार शोधण्याची किंवा सशस्त्र दलांसाठी भरती करण्याची प्रक्रिया किंवा कला.

भरतीची एक शैली किंवा प्रक्रिया.

लोकसंख्येमध्ये नवीन भरतीची भर.

फुफ्फुसाचे पूर्ण वायुवीजन.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Recruitment Example Sentences

1.

2.

3.

4.