Search Words ...

Reassess Meaning In Marathi Reassess मराठी अर्थ

Reassess – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Reassess in Marathi

Reassess = पुनर्मूल्यांकन

Synonyms of Reassess in Marathi

,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Reassess

पुन्हा मूल्यांकन करण्यासाठी; पूर्वीचे मूल्यांकन सुधारण्यासाठी; पुनर्मूल्यांकन करणे

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Reassess Example Sentences

1.