Search Words ...

Cramped Meaning In Marathi Cramped मराठी अर्थ

Cramped – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Cramped in Marathi

Cramped = अरुंद

Synonyms of Cramped in Marathi

मर्यादित, संकुचित, ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Cramped

जागेच्या अभावामुळे एखाद्याला अस्वस्थपणे मर्यादीत किंवा गुंतागुंत झाल्यासारखे वाटणे किंवा होणे.

पेटके पासून पीडित.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Cramped Example Sentences

1. the staff had to work in cramped conditions

कर्मचार्‍यांना अरुंद परिस्थितीत काम करावे लागले

2. cramped muscles

अरुंद स्नायू

Image:

Word-Image