Search Words ...

Cool Meaning In Marathi Cool मराठी अर्थ

Cool – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Cool in Marathi

Cool = मस्त

Synonyms of Cool in Marathi

थंड करा, थंड करा, सर्दी, सर्दी, , , थंड, कोमट, क्षुल्लक, उदासीन, औदासीन, अर्धवट, नकारात्मक, फॅशनमध्ये, प्रचलित, प्रचलित, अद्ययावत, अप टू डेट, मिनिटापर्यंत, आधुनिक, सर्व राग, मध्यम, ट्रेंडसेटिंग, स्टाईलिश, डोळ्यात भरणारा, ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Cool

बनणे किंवा कमी गरम होण्याचे कारण.

बर्‍यापैकी कमी तापमान.

शांतता; शांतता

फॅशनेबल आकर्षक किंवा प्रभावी असण्याची गुणवत्ता.

च्या किंवा बर्‍यापैकी कमी तापमानात.

एखाद्या व्यक्तीबद्दल मित्रत्व दर्शवित नाही किंवा एखाद्या कल्पना किंवा प्रकल्पासाठी उत्साह नाही.

फॅशनेबल आकर्षक किंवा प्रभावी.

विशिष्ट प्रमाणात किंवा पैशावर, विशेषत: पैशावर जोर देण्यासाठी वापरले जाते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Cool Example Sentences

1. we dived into the river to cool off

आम्ही थंड होण्यासाठी नदीत डुबकी मारली

2. the cool of the night air

रात्री हवा थंड

3. he recovered his cool and then started laughing at us

तो शांत झाला आणि मग आमच्याकडे हसू लागला

4. all the cool of high fashion

सर्व उच्च फॅशन छान

5. it'll be a cool afternoon

दुपार छान होईल

6. he gave a cool reception to the suggestion for a research center

त्यांनी संशोधन केंद्राच्या सूचनेस मस्त स्वागत केले

7.

8.

Image:

Word-Image