Search Words ...

Contradict Meaning In Marathi Contradict मराठी अर्थ

Contradict – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Contradict in Marathi

Contradict = विरोधाभास

Synonyms of Contradict in Marathi

खंडन, खंडन, वादविवाद, प्रतिवाद,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Contradict

उलट ठामपणे सांगून (विधान) सत्य नाकारू नका.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Contradict Example Sentences

1. the survey appears to contradict the industry's claims

सर्वेक्षण उद्योगाच्या दाव्यांचा विपरित असल्याचे दिसते

Image:

Word-Image