Search Words ...

Contentment Meaning In Marathi Contentment मराठी अर्थ

Contentment – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Contentment in Marathi

Contentment = समाधानी

Synonyms of Contentment in Marathi

सामग्री, समाधान, पूर्णता,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Contentment

आनंद आणि समाधानाची अवस्था.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Contentment Example Sentences

1. he found contentment in living a simple life in the country

त्याला देशात एक साधा जीवन जगताना समाधान मिळालं

Image:

Word-Image