Search Words ...

Contend Meaning In Marathi Contend मराठी अर्थ

Contend – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Contend in Marathi

Contend = भांडणे

Synonyms of Contend in Marathi

चेहरा, झुंजणे, डील करणे, घेणे, स्वतःला विरोध करणे, राखून ठेवा, धरून ठेवा, हक्क द्या, युक्तिवाद करा, कबुली द्या, कबूल करा,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Contend

मात करण्यासाठी संघर्ष (एक अडचण किंवा धोका)

वितर्कात स्थान म्हणून काहीतरी घाला.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Contend Example Sentences

1. she had to contend with his uncertain temper

तिच्या अनिश्चित स्वभावामुळे तिला झगडावे लागले

2. he contends that the judge was wrong

न्यायाधीश चुकीचे होते असा तो दावा करतो

Image:

Word-Image