Search Words ...

Contemptible Meaning In Marathi Contemptible मराठी अर्थ

Contemptible – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Contemptible in Marathi

Contemptible = चिंतनीय

Synonyms of Contemptible in Marathi

घृणास्पद, तिरस्करणीय, निंदनीय, निंदनीय, घृणास्पद, घृणास्पद, बंडखोर, अंमलबजावणी करणारे, न बोलता येण्यासारखे, निंदनीय, धक्कादायक, आक्षेपार्ह,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Contemptible

पात्र अवमान; तिरस्कारणीय.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Contemptible Example Sentences

1. a display of contemptible cowardice

तिरस्कारणीय भ्याडपणाचे प्रदर्शन

Image:

Word-Image