Search Words ...

Constraint Meaning In Marathi Constraint मराठी अर्थ

Constraint – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Constraint in Marathi

Constraint = मर्यादा

Synonyms of Constraint in Marathi

मर्यादा, अंकुश, तपासणी, संयम, नियंत्रण, कर्टेलमेंट, फाडणे, लगाम,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Constraint

एक मर्यादा किंवा निर्बंध.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Constraint Example Sentences

1. time constraints make it impossible to do everything

वेळेच्या अडचणींमुळे सर्वकाही करणे अशक्य होते

Image:

Word-Image