Search Words ...

Conjugal Meaning In Marathi Conjugal मराठी अर्थ

Conjugal – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Conjugal in Marathi

Conjugal = वैवाहिक

Synonyms of Conjugal in Marathi

वैवाहिक, विवाह, विवाह, विवाहित, विवाहित, विवाहास्पद, विवाह,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Conjugal

विवाहाशी किंवा विवाहित जोडप्याच्या नात्याचा संबंध.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Conjugal Example Sentences

1. conjugal loyalty

वैवाहिक निष्ठा

Image:

Word-Image