Search Words ...

Condoned Meaning In Marathi Condoned मराठी अर्थ

Condoned – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Condoned in Marathi

Condoned = कंडन केलेला

Synonyms of Condoned in Marathi

विचारात घेऊ नका, दुर्लक्ष करू नका, दखल घेऊ नका, विचारात घेऊ नका, स्वीकारा, अनुमती द्या, भत्ता द्या, द्या, डोळा द्या, दुर्लक्ष करा, विसरून जा, डोळे मिचका,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Condoned

स्वीकारा (नैतिकदृष्ट्या चुकीचे किंवा आक्षेपार्ह मानले गेलेले वर्तन)

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Condoned Example Sentences

1. the college cannot condone any behaviour that involves illicit drugs

बेकायदेशीर औषधांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही वर्तनास महाविद्यालय थांबवू शकत नाही

Image:

Word-Image