Search Words ...

Conclude Meaning In Marathi Conclude मराठी अर्थ

Conclude – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Conclude in Marathi

Conclude = निष्कर्ष

Synonyms of Conclude in Marathi

शेवट, शेवट, एक बंद, वारा अप, समाप्त, थांबणे, संपुष्टात आणणे, बंद करणे, थांबविणे, अनुमान काढणे, अनुमान काढणे, अनुमान काढणे, एकत्र करणे, न्याय करणे, निर्णय घेणे,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Conclude

(काहीतरी) शेवट आणा.

एखाद्या निर्णयावर किंवा युक्तिवादाने मत पोहचवा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Conclude Example Sentences

1. they conclude their study with these words

या शब्दांनी त्यांचा अभ्यास संपवतो

2. the doctors concluded that Esther had suffered a stroke

डॉक्टरांनी असा निष्कर्ष काढला की एस्टरला स्ट्रोक झाला होता

Image:

Word-Image