Search Words ...

Concealed Meaning In Marathi Concealed मराठी अर्थ

Concealed – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Concealed in Marathi

Concealed = लपविला

Synonyms of Concealed in Marathi

,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Concealed

ठेवले रहस्य; लपलेले.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Concealed Example Sentences

1. a concealed weapon

एक लपविलेले हत्यार

Image:

Word-Image