Search Words ...

Competent Meaning In Marathi Competent मराठी अर्थ

Competent – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Competent in Marathi

Competent = सक्षम

Synonyms of Competent in Marathi

परिचित, ज्ञानासह, एखाद्या समजुतीसह, संभाषणकर्ता, ऑयू कुरेंट, ऑयू फिट,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Competent

यशस्वीरित्या काहीतरी करण्याची आवश्यक क्षमता, ज्ञान किंवा कौशल्य असणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Competent Example Sentences

1. a highly competent surgeon

एक अत्यंत सक्षम सर्जन

Image:

Word-Image