Search Words ...

Compassion Meaning In Marathi Compassion मराठी अर्थ

Compassion – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Compassion in Marathi

Compassion = करुणा

Synonyms of Compassion in Marathi

सहानुभूती, भावना, सहानुभूती, सहानुभूती, समजूतदारपणा, काळजी, चिंता, विनम्रता, विनम्रता, संवेदनशीलता, प्रेमळपणा, मऊपणा, प्रेमळपणा, प्रेमळपणा, प्रेम, बंधुप्रेम, प्रेमळपणा, प्रेमळपणा, दया, दया, दया, दया, सहिष्णुता, विचार, दयाळूपणा, मानवता, दयाळूपणा, दयाळूपणे, प्रेमळपणा, परोपकार,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Compassion

सहानुभूती दया आणि इतरांच्या दु: ख किंवा दुर्दैवाने काळजी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Compassion Example Sentences

1. the victims should be treated with compassion

पीडित व्यक्तींशी सहानुभूतीपूर्वक वागले पाहिजे

Image:

Word-Image