Search Words ...

Comparison Meaning In Marathi Comparison मराठी अर्थ

Comparison – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Comparison in Marathi

Comparison = तुलना

Synonyms of Comparison in Marathi

juxtaposition, कोलेशन, भेदभाव, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Comparison

दोन गोष्टी किंवा लोकांमध्ये समानता किंवा असमानतेचा विचार किंवा अंदाज.

विशेषण आणि क्रियाविशेषणांची तुलनात्मक व उत्कृष्ट स्वरुपांची निर्मिती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Comparison Example Sentences

1. they drew a comparison between Gandhi's teaching and that of other teachers

गांधींची शिकवण आणि इतर शिक्षक यांच्यात त्यांनी तुलना केली

2.

Image:

Word-Image