Search Words ...

Communication Meaning In Marathi Communication मराठी अर्थ

Communication – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Communication in Marathi

Communication = संप्रेषण

Synonyms of Communication in Marathi

देणे, संदेश देणे, अहवाल देणे, सादर करणे, पुढे करणे, देणे, देणे, संदेश देणे, घटस्फोट देणे, भाग पाडणे, प्रकटन करणे, , कनेक्शन, सेवा, मार्ग,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Communication

माहिती किंवा बातम्यांची माहिती देणे किंवा देवाणघेवाण करणे.

फोन लाइन किंवा संगणक यासारखी माहिती पाठविणे किंवा प्राप्त करणे याचा अर्थ.

प्रवास करण्याचे किंवा वाहतुकीचे साधन, जसे की रस्ते किंवा रेल्वेमार्ग.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Communication Example Sentences

1. at the moment I am in communication with London

मी लंडनशी संवाद साधत आहे

2. satellite communications

उपग्रह संप्रेषण

3. a city providing excellent road and rail communications

एक रस्ता आणि रेल संप्रेषण प्रदान करणारे शहर

Image:

Word-Image