Search Words ...

Communalism Meaning In Marathi Communalism मराठी अर्थ

Communalism – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Communalism in Marathi

Communalism = जातीयवाद

Synonyms of Communalism in Marathi

, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Communalism

फेडरेट कम्युन्सवर आधारित राजकीय संघटनेचे एक तत्व.

व्यापक समाजापेक्षा स्वतःच्या वंशीय समुदायाशी निष्ठा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Communalism Example Sentences

1. He deplored the rise of communalism and ethnic-based politics.

त्यांनी जातीयवाद आणि वांशिक-आधारित राजकारणाची उदासीनता दाखविली.

2. issues such as Punjab violence and communalism

पंजाब हिंसा आणि जातीयवाद यासारखे मुद्दे

Image:

Word-Image