Search Words ...

Comment Meaning In Marathi Comment मराठी अर्थ

Comment – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Comment in Marathi

Comment = टिप्पणी

Synonyms of Comment in Marathi

याबद्दल बोलणे, त्याबद्दल बोलणे, त्याबद्दल लिहिणे, चर्चा करणे, उल्लेख करणे, संदर्भ देणे, उल्लेख करणे, याबद्दल भाष्य करणे, यावर भाष्य करणे, यावर काही मत व्यक्त करणे, याबद्दल बोलणे, स्पर्श करणे, इशारा देणे, , निरीक्षण, विधान, बोलणे, उच्चार, निर्णय, प्रतिबिंब, मत, दृश्य, टीका, ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Comment

व्यक्त (मत किंवा प्रतिक्रिया)

इतर वापरकर्त्यांना मदत करण्यासाठी (प्रोग्राम) मध्ये विशेष टॅग केलेल्या स्पष्टीकरणात्मक मजकूराचा एक तुकडा ठेवा.

एक मत किंवा प्रतिक्रिया व्यक्त करणारी एक शाब्दिक किंवा लेखी टिप्पणी.

प्रोग्राममध्ये ठेवलेला मजकूराचा तुकडा इतर वापरकर्त्यांना हे समजण्यास मदत करण्यासाठी, प्रोग्राम चालू असताना संगणकाकडे दुर्लक्ष करते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Comment Example Sentences

1. the company would not comment on the venture

कंपनी या उपक्रमावर भाष्य करणार नाही

2. the only way to solve the problem is to code for the hardware directly—just make sure that it's clearly commented

समस्येचे निराकरण करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे हार्डवेअरसाठी थेट कोड करणे it's फक्त याची खात्री करुन घ्या की त्याने स्पष्टपणे टिप्पणी दिली आहे

3. you asked for comments on the new proposals

आपण नवीन प्रस्तावांवर टिप्पण्या मागितल्या

4. Program comments that provide some clues as to which user is notified when the job completes.

प्रोग्राम टिप्पण्या ज्या नोकरी पूर्ण झाल्यावर कोणत्या वापरकर्त्यास सूचित केले जाते याविषयी काही संकेत प्रदान करतात.

Image:

Word-Image