Search Words ...

Collate Meaning In Marathi Collate मराठी अर्थ

Collate – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Collate in Marathi

Collate = कोलेट

Synonyms of Collate in Marathi

जमणे, जमा करणे, एकत्र करणे, ,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Collate

योग्य क्रमाने एकत्रित करा (मजकूर, माहिती किंवा आकृत्यांचा संच).

एखाद्या सेवेसाठी (पाळक्यांचा सदस्य) नियुक्त करा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Collate Example Sentences

1. all the information obtained is being collated

प्राप्त सर्व माहिती एकत्रित केली जात आहे

2.

Image:

Word-Image