Search Words ...

Cognizant Meaning In Marathi Cognizant मराठी अर्थ

Cognizant – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Cognizant in Marathi

Cognizant = जाणकार

Synonyms of Cognizant in Marathi

जागरूक, अवचित, बराच,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Cognizant

ज्ञान असणे किंवा त्याची जाणीव असणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Cognizant Example Sentences

1. statesmen must be cognizant of the political boundaries within which they work

राजकारणी ज्या राजकीय मर्यादेत ते काम करतात त्या जाणिवे असणे आवश्यक आहे

Image:

Word-Image