Search Words ...

Coerced Meaning In Marathi Coerced मराठी अर्थ

Coerced – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Coerced in Marathi

Coerced = बळजबरीने

Synonyms of Coerced in Marathi

दबाव आणणे, सहन करण्यास दबाव आणणे, दबाव आणणे, दबाव ठेवणे, आवर घालणे, झुकणे, दाबा, ढकलणे,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Coerced

शक्ती किंवा धमकी देऊन काहीतरी करण्यास मनाई करा (एखादी अनिच्छुक व्यक्ती).

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Coerced Example Sentences

1. he was coerced into giving evidence

पुरावा देण्यास भाग पाडले गेले

Image:

Word-Image