Search Words ...

Coddle Meaning In Marathi Coddle मराठी अर्थ

Coddle – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Coddle in Marathi

Coddle = कॉडल

Synonyms of Coddle in Marathi

कोसेट, मौलीकोडल, एखाद्याच्या हातापायीची वाट पहा, एखाद्याची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करा, ,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Coddle

भोगावे किंवा ओव्हरप्रोटेक्टिव मार्गाने उपचार करा.

उकळत्या बिंदूच्या खाली पाण्यात शिजवा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Coddle Example Sentences

1. I was coddled and cosseted

मी कोडल आणि कॉस्टेटेड होतो

2. you may have your eggs scrambled, poached, coddled, or boiled

आपण आपल्या अंडी स्क्रॅम केलेले, कोंबड्याचे, कोल्ड केलेले किंवा उकडलेले असू शकता

Image:

Word-Image