Search Words ...

Clitoris Meaning In Marathi Clitoris मराठी अर्थ

Clitoris – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Clitoris in Marathi

Clitoris = भगिनी

Synonyms of Clitoris in Marathi

,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Clitoris

व्हल्वाच्या आधीच्या टोकावरील एक स्तंभन मादी जननेंद्रियाचा अवयव, ज्यामध्ये असंख्य संवेदी मज्जातंतू असतात आणि स्त्रियांमध्ये लैंगिक उत्तेजन आणि आनंद मिळविण्यामध्ये प्रमुख भूमिका निभावतात.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Clitoris Example Sentences

1.

Image:

Word-Image